Schrobenhausen: Miriam Hanika & Simon Popp bei Konzerte im Pavillon